تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲ دی ۹۴.::. ساعت : ۱۱:۱۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

پیشنهاد رابطه جنسی به جای دستمزد

رابطه جنسی و دستمزد

قانونی در هلند تصویب شده که به معلمان آموزشگاه‌های رانندگی اجازه میده به جای دریافت وجه نقد به عنوان دستمزد، از شاگردانشان تقاضای سکس کنند. در هلند تن فروشی یک شغل قانونی ولی در عین حال از نظر مالیاتی پیچیده است.

به گزارش پایگاه خبری چهل کلاغ؛ وزرای حمل و نقل و دادگستری هلند در برخورد با این مشکل که چندین بار پیش آمده بود، بیان کرده اند که در صورت رعایت چند نکته، این مورد قانونی خواهد بود:

۱- شاگردان باید بالاتر از ۱۸ سال سن داشته باشند.

۲- ارائه‌ی پیشنهاد دریافت رابطه جنسی از سوی معلم آموزشگاه‌های رانندگی. در صورتی که شاگرد پیشنهاد رابطه جنسی بجای دستمزد بده، این عمل تن فروشی حساب خواهد شد که گر چه شغلی قانونی در هلند است، ولی به علت پیچیدگی‌های قانون مالیاتی در این مورد جایز نخواهد بود. دلیلی که پشت این شرط نهفته این است که در صورت آنکه شاگرد پیشنهاد بدهد، رابطه جنسی تبدیل به کالایی شده که قیمتش با درس رانندگی پرداخته می‌شود، ولی در صورت پیشنهاد معلم، درس رانندگی کالای اصلی است که قیمتش رو با رابطه جنسی پرداخته اند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.